สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รุ่นที่ 1-3 เพื่อเป็นศูนย์กลางของบุคลากรและความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม

  • สนับสนุน
  • ช่วยเหลือ
  • สร้างเครือข่าย
  • ประสานงาน
  • เผยแพร่

แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือในงานด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน


เครือข่ายของสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • หน่วยงานราชการ
  • ผู้ให้บริการเดินรถ
  • หน่วยงานเอกชน
  • หน่วยงานการศึกษา
  • หน่วยงานวิจัย

จากเครือข่ายของผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)


หน่วยงานราชการ 30%
หน่วยงานเอกชน 25%
หน่วยงานการศึกษา 20%
ผู้ให้บริการเดินรถ 15%
หน่วยงานวิจัย 10%

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง
มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร รวม 23 สถานี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง
มีระยะทางทั้งสิ้น 19 กิโลเมตร รวม 16 สถานี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
เป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง
มีระยะทางทั้งสิ้น 34.5 กิโลเมตร รวม 30 สถานี


กิจกรรม วศรท

พัฒนาครูอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรอาชีวศึกษา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษา ด้านระบบขนส่งทางราง"

RISE & RAIL ASIA 2018

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมออกบูทงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ RAIL Asia Expo 2018 ณ ฮอลล์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ

งานแถลงข่าว RISE & RAIL ASIA 2018

นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย แถลงข่าว RISE & RAIL ASIA 2018 ( The 4th Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE) and RAIL Asia Expo 2018) ณ ฮอลล์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสันช่องทางอื่นๆ สำหรับการติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และติดต่อได้ที่ Facebook ของสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย