ขึ้นบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน“ขึ้นบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย รองรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

About Me

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Recent Posts

Follow Us

Video