ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

1-2561

About Me

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Recent Posts

Follow Us

Video