รายชื่อผู้สมัครสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประกาศผู้สมัครสมาชิกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย สมาชิกวิสามัญประเภทนิติบุคคล

1. บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด
2. บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล ประเทศไทย จำกัด
3. บริษัท เมนซี่ เอเชีย จำกัด

3-2561

About Me

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยผู้ผ่านโครงการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Recent Posts

Follow Us

Video